O nás

Informace o naší společnosti.

Naše společnost působí v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Založena byla 9. června 2016. To však neznamená, že jsme v dané oblasti nováčky. Pro potvrzení této skutečnosti svědčí fakt, že jednatel společnosti má dlouholetou praxi v oboru. Navíc působí v mnoha orgánech. Příkladem lze uvést tyto orgány a instituce: Radu vlády pro BOZP; Stálý výbor Rady vlády pro vzdělávání a výzkum; je předsedou Rady Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., v souladu se zákonem 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a předsedou zkušební komise OZO v prevenci rizik u akreditované společnosti. Je osobou Odborně způsobilou v prevenci rizik a požární ochrany. Dále přednáší na vysoké škole bezpečnost práce a požární ochranu na katedře manažerských studií. Je autorem a spoluautorem řady publikací. V neposlední řadě se věnuje i lektorské činnosti. To je také logický důvod, který nás vedl k založení společnosti, která si předsevzala poskytování kvalitních služeb svým klientům.

Samotná činnost společnosti je zajištována vlastními zaměstnanci a externími spolupracovníky, kteří mají příslušná oprávnění a jsou profesionály ve svém oboru. Všichni zaměstnanci a externisté procházejí procesem pravidelného vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Prioritou naší společnosti je poskytnutí vysoce profesionálních služeb tak, aby veškerá dokumentace našich klientů byla aktuální v souladu s právními předpisy. Taktéž poskytujeme odborné poradenství. V tomto ohledu je naším zájmem ochránit našeho klienta před případnými sankcemi, které by mohly kontrolní orgány udělit na základě zjištěných nedostatků.

Jako základní předpoklad úspěšné spolupráce vidíme v oboustranné otevřené komunikaci mezi poskytovatelem a objednatelem s tím, že naší zásadou je na jedné straně obchodního partnera příliš nezatěžovat, na druhé straně vše zajistit tak, aby veškeré úkony byly z hlediska požadavků zadavatele bezproblémově pokryty.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.