Bezpečnost práce (BOZP)

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci patří k neoddělitelným základním povinnostem každého zaměstnavatele v souladu s platnými právními předpis (zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisu a dalšími zde neuvedenými právními předpisy).

Zanedbáním těchto povinností se každý zaměstnavatel vystavuje případným sankcím. K tomu, aby se tak nestalo, nabízíme kompletní servis našich služeb na základě konkrétních podmínek objednatele. Při naší práci upřednostňujeme osobní kontakt s našimi experty, kteří navrhnou optimální řešení nejen z hlediska odbornosti, ale také ceny, které budou pro naše klienty zajímavé.

Bezpečnost práce – školení
Bezpečnost práce – dokumentace
Bezpečnost práce – kontroly a prověrky
Bezpečnost práce – konzultace a poradenství
Bezpečnost práce – směrnice