BOZP – školení

  • Zpracování konkrétních osnov periodických školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v souladu s § 103, odst. 2 a 3 zákoníku práce včetně přípravy dokumentace ke školení a provedení školení v místě objednatele.
  • Školení a záznam o poučení osob dle § 3 a 4 vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb., o elektrotechnice.
  • Školení první pomoci včetně doporučení umístění a výbavy lékárniček.
  • Záznam o školení obsluhy kotelny s tepelným výkonem do 50 kW.
  • Školení řidičů do 3,5 tuny.
  • Školení řidičů služebních vozidel.
  • Záznam o školení obsluhy výtahu (je-li součástí objektu).
  • Zpracování konkrétních osnov periodických školení zaměstnanců a vedoucích o požární ochraně v souladu s 16, zákona 133/1985 Sb., včetně přípravy dokumentace ke školení a provedení školení v místě objednatele.