BOZP – dokumentace

  • Zpracování, vedení a pravidelná aktualizace dokumentace v souladu s platnými právními přepisy včetně upozornění na změny, které souvisí s konkrétní činností objednatele.
  • Vyhodnocení rizik u konkrétního pracoviště s návrhy na opatření včetně zpracování směrnice pro poskytování Osobních ochranných pracovních prostředků (Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.).
  • Zpracování kategorizace prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.
  • Zpracování seznamu prací zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým (Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání).