BOZP – kontorly a prověrky

  • Pravidelné roční prověrky dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákoníku práce.
  • Zpracování lhůtníku kontrol, revizí a prohlídek dle konkrétních podmínek objednatele včetně jejich sledování.