BOZP – konzultace a poradenství

  • Konzultační a poradenskou činnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
  • Odbornou pomoc a konzultace při kontrolách Oblastního inspektorátu práce.
  • Odbornou pomoc a konzultace při kontrolách Hasičského záchranného sboru.
  • Odbornou pomoc a konzultace při kontrolách České školní inspekce.
  • Poskytování on line konzultací na základě požadavků objednatele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci včetně konzultací k platným právním předpisům.