BOZP – směrnice

  • Zpracování místních provozních řádů dle konkrétních podmínek u objednatele.
  • Zpracování směrnic a bezpečnostních pokynů v oblasti BOZP.
  • Zpracování bezpečnostního značení dle konkrétních podmínek objednatele.