BOZ+PO ve školách

Téměř každý z nás prošel rodičovskou zkušenosti týkající se školní docházky našich dětí, žáků a studentů, a to jak do mateřské školy, základní školy, tak i střední školy. Proto každý z nás považuje za samozřejmé, že úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví je a bude ve vámi vybrané škole na vysoké úrovni.

Proto, aby tomu tak bylo, zajištujeme školským zařízením veškerý servis jak v oblasti bezpečnosti práce, tak i požární ochrany. S touto činností má naše společnost dlouhodobé zkušenosti a řady naších klientů se nadále rozšiřují. Proto bychom rádi oslovili touto cestou i další potencionální zájemce, kteří by rádi využili našich služeb, přičemž poměr ceny a poskytovaných služeb je pro koncové klienty velmi zajímavý. Prvním našim krokem je bezplatný audit, tj. nejen, že se seznámíme a provedeme prohlídku objektu a přilehlých prostor (zahrad, dětských a školních hřišť), ale také provedeme detailní kontrolu dokumentace. V případě zjištěných nedostatků navrhneme konkrétní řešení. Na základě těchto zjištění poté budou s klientem dohodnuty konkrétní podmínky, které stavíme na dlouhodobé spolupráci.

Dále si je třeba uvědomit, že ochrana bezpečnosti a ochrana zdraví našich dětí by žebříčku hodnot měla stát na prvním místě, a právě vedení škol a zaměstnanci ve školách nesou v době jejich školní docházky největší díl odpovědnosti.

Taktéž splnění legislativních požadavků je mnohdy náročné pro vedení škol, protože je zahlceno mnoha administrativními povinnostmi, které spíš přibývají, než ubývají. Proto činnost Odborně způsobilých osob v prevenci rizik a požární ochrany je pro vedení škol nejenom žádoucí, ale je to také i  jejich zákonná povinnost. V tomto případě se jedná o zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je však nutné podoktnout, že vedení škol se odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví nezbaví. Mělo by si však zajistit Odborně způsobilé osoby, které svoji práci odvedou na profesionální úrovni.

Naše motto: Profesionální služby za rozumné ceny = spokojený klient

Těšíme se na spolupráci s vámi.