Oblast požární ochrany (PO)

Požární ochrana

Mnozí se domnívají, že se nás požární ochrana možná až tak moc netýká. Tato úvaha však platí pouze do chvíle, kdy se nám objeví červený kohout na střeše. Je sice pravdou, že se můžeme téměř na vše pojistit, pokud však nebudeme mít vše v souladu s platnou legislativou, tak nám škodu pojišťovna neuhradí. Nemluvě o případném zranění osob a v horším případě i ztrátách na lidských životech. Zde se již dostáváme do oblasti trestní odpovědnosti. To bývá pro mnohé velmi nepříjemné prozření. Navíc si je třeba uvědomit, že dodržování platné legislativy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany je povinností jak právních, tak i fyzických osob.

Požární ochrana – školení
Požární ochrana – dokumentace
Požární ochrana – začlenění dle míry požárního nebezpečí
požární ochrana – další služby