PO – školení

  • Provádění školení o PO vedoucích zaměstnanců – 1x za tři roky.
  • Provádění školení zaměstnanců – 1x za dva roky.
  • Provádění odborné přípravy dle časového a tematického plánu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky, preventistů, obsluhy ohlašovny požárů a osob odpovědných za snížený a mimopracovní provoz – 1x ročně (platí pro objekty se zvýšeným požárním nebezpečím).