PO – začlenění podle míry požárního nebezpečí

  • Metodická a organizační činnost dle platných právních předpisů na úseku PO a předpisů souvisejících včetně začlenění objektu podle míry požárního nebezpečí.